“De zogeheten “property hunters”, vastgoedjagers of immojagers zijn in Brussel actief sinds 2006. In Vlaanderen zijn ze hier en daar beter bekend als “vastgoedcoach”. De vastgoedcoach of -jager komt op de markt met een opdracht van de koper, de traditionele vastgoedmakelaar wordt ingeschakeld door de verkoper. Hun aanvaarding door de “klassieke” vastgoedmakelaars liep niet meteen van een leien dakje. Maar het wantrouwen ebt weg en nu raken ze beter bekend bij het grote publiek…”

Zoals de betrokkenen het zelf zeggen: de vastgoedjager is in België nog een nobele onbekende voor de man in de straat. Toch bestaat het beroep al een goeie twintig jaar … of toch in elk geval in de Verenigde Staten, waar vóór de cri- sis één transactie op drie door een vastgoedjager werd geregeld. Pas vanaf het begin van de jaren 2000 ontwikkelt het beroep zich ook in Europa, eerst in grote steden zoals Londen en Parijs, later ook in kleinere hoofdsteden of provinciesteden.

In 2006 streken de eerste vastgoedjagers neer op de Belgische markt en meer bepaald in Brussel. De sector bekeek ze aanvankelijk heel argwanend. “Dat is wel het minste wat je kan zeggen”, zucht Caroline Lucidi (Home Dating), de eerste die zich in Brussel op de vastgoedmarkt waagde. In 2006 was een vastgoedjager niet alleen volslagen onbe- kend bij het grote publiek, maar ook de vastgoedmakelaars zagen in die nieuwe vastgoed- specialisten alleen maar nieuwe concurrenten. “In het begin waren de relaties met de traditionele vastgoedmakelaars dan ook heel moeilijk,” legt de Française uit. “De vastgoedmakelaars gingen in de verdediging. Ze dachten dat ik hun klanten en meteen ook hun commissie ging afpakken.” Vandaag twijfelt geen enkele specialist uit de sec- tor er nog aan dat beide beroepen complementair zijn. Het vertrouwen kwam er pas met de jaren. “Na twee, drie jaar begon het tij te keren, toen er nog anderen dit beroep kozen en het wat ruimer bekend werd”, erkent Caroline Lucidi. “De vast- goedmakelaars begrepen toen dat een vastgoedjager klanten aanbrengt en dat samen- werking nuttig kan zijn.” Er zijn nog altijd vrij weinig vastgoedjagers in de hoofdstad en ze vor- men een kleine groep waarin iedereen zijn rol en plaats heeft. Sommigen richten zich meer op de bovenkant van de markt en het expat-publiek, an- deren hebben succes bij Belgische klanten.

Bij het BIV?

Ja, absoluut! Als tussenpersoon bij vastgoedtrans- acties treedt de vastgoedjager evenzeer op als een vastgoedmakelaar, die BIV-erkend moet zijn. Ditgebeurt weliswaar met de specifieke taak om eenbepaald type vastgoed te zoeken voor zijn klanten. Zij begeleiden en adviseren kopers in hun zoek- tocht naar een onroerend goed. “Zoals de ‘klassieke’ makelaars sluiten wij makelaarsover- eenkomsten en ondertekenen wij zoekvolmachten – in ons geval exclusief en voor rekening van de koper. Dus uiteraard hebben wij een BIV-erken-ning”, verklaart James Goffin, managing partnerbij Property Hunter. Caroline Lucidi was dan weer een beetje verbaasd toen ze haar activiteiten start- te en ze een BIV-erkenning moest kunnen voorleggen. “In Frankrijk is de toegang tot het beroep veel eenvoudiger, dus het verbaasde mij.

Maar uiteindelijk ben ik tevreden dat ik de titel heb behaald. Tijdens mijn stage heb ik veel geleerd en de erkenning verhoogt mijn geloofwaardig- heid”, zegt Caroline Lucidi.

Het standpunt van de consument

“Belgen zijn het helemaal niet gewoon om een beroep te doen op een vastgoedjager”, erkent Julien Dessauny, eveneens managing partner bij Proper- ty Hunter. Helemaal niet? Laten we zeggen nog niet helemaal… Want wie de service heeft gepro- beerd, is tevreden! Ook al vind je buiten de hoofdstad nog maar weinig vastgoedjagers, de mond-tot-mondreclame begint te werken.

“Er zijn zoveel kopers die het spijtig vinden dat ze niet eerder een beroep hebben gedaan op ie- mand om vastgoed te zoeken”, zegt Julien Dessauny. Het zou voor hen immers een grote zorg minder zijn geweest. Want vastgoedjagers zijn echte consultants. Hun hoofdopdracht is dub- bel: vastgoed vinden en de klant begeleiden doorheen het hele aankoopproces (offerte, over- eenkomst, akte). “Als een klant bijvoorbeeld een bank, notaris of architect nodig heeft, dan brengen wij hem in contact met degelijke, betrouwbare personen en instellingen. Wij willen dat de klant geen enkele kans laat liggen, zodat hij het vastgoed tegen de juiste prijs kan kopen, in alle veiligheid”.

Kopen tegen de juiste prijs

Prospectie, verkennende bezoeken, rapport met objectieve informatie, selectie van het meest inte- ressante vastgoed, bezoek samen met de klant … “Als de klant het pand gevonden heeft dat hem aanstaat, maken wij een checklist van alle elemen- ten die bewijzen dat het een goede investering is. Wij ramen de handelswaarde van het goed en optimaliseren de onderhandelingen. Want het is belangrijk om tegen de juiste prijs te kopen!” Dan volgen administratieve stappen en informatiever- garing bij stedenbouw, inzake de mede-eigendom, over de notariskosten. “Als er werken moeten worden uitgevoerd, vragen wij offertes aan, zodat de koper weet welke kosten hij zal moeten dragen”, aldus nog Julien Dessauny.

meer lezen op https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/biv-news-2014-3.pdf

bron:www.biv.be