BELGISCHE WONINGPRIJZEN 2018

Elsene duurste gemeente, Hastière goedkoopste

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceerde de Belgische woningprijzen voor het eerste semester 2018.

De belangrijkste resultaten:

  • De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg 195.000 euro in het eerste semester van 2018. Voor een huis in open bebouwing betaalde men 280.000 euro
  • Het Waalse gewest is het goedkoopste met een mediaanprijs van 137.000 euro voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing, en 230.000 euro voor huizen in open bebouwing.
  • Daarna volgt het Vlaams Gewest. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten er 225.000 euro, huizen in open bebouwing 310.000 euro.
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duurste gewest voor alle types woningen. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten 365.000 euro. Voor huizen in open bebouwing was dat 830.000 euro.

De berekeningsmethodologie van deze vastgoedcijfers werd aangepast en afgestemd op de modernisering van de basisbron bij de FOD Financiën (het ‘Kadaster’). De voornaamste methodologische wijzigingen zijn:

  • Een nauwkeurigere indeling van het type vastgoed op basis van de bestemming in de verkoopakte en het aantal gevels. Hierdoor is een strikter onderscheid mogelijk tussen huizen en appartementen en tussen open, halfopen en gesloten bebouwing.
  • Het gebruik van de mediaanprijs als referentieprijs in plaats van de gemiddelde prijs. De mediaanprijs is de prijs waarbij 50% van de verkochte huizen goedkoper zijn en 50% duurder. Dit geeft een robuuster en een doorheen de tijd beter vergelijkbaar resultaat. Mediaanprijzen ondervinden immers minder impact van extreme verkoopprijzen.
  • De verkoop van nieuwbouw wordt niet meer opgenomen in de berekening omdat hiervoor niet systematisch alle benodigde kwalitatieve data beschikbaar is.

De vastgoedprijzen uit het verleden werden volgens deze nieuwe methode eveneens herrekend, zodat een vergelijkbare reeks beschikbaar is vanaf 2010. Op de website https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen vindt u nog bijkomende methodologische informatie.

bron : https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen